برج مسکونی آفرینش رامسر

پروزه آفرینشپروزه آفرینش
پروزه برج آفرینش 2پروزه برج آفرینش 2
پروژه برج افرینش6پروژه برج افرینش6
توضیح پروژه

متراژ بنا: ۷۴۰۰۰ متر مربع 

جزئیات پروژه

مشتری: برج مسکونی آفرینش
آدرس:مازندران-رامسر