مقاومت در برابر زلزله، عایق صوت، عایق حرارت، مقاومت در برابر حریق، اجرای تمیز و خشک، اجرای سریع، عدم نیاز به پوشش گچ و خاک

دیوارهای والکریت به دلیل مشخصات فنی مناسب و مهندسی شده خود با حداقل ضخامت، پارامترهای فنی مورد انتظار را دارد. به عنوان مثال دیوارهای ۱۰ سانتیمتری از نظر گذردهی صوتی دارای افت صوتی ۴۸ دسی بل می باشد در حالی که بلوک های AAC با ۲۰ سانتیمتر ضخامت دارای ۴۵ دسی بل افت صوتی می باشند و یا از نظر مقاومت در برابر زلزله، دیوارهای ۱۰ سانتی والکریت دارای مقاومت بسیار بالاتری نسبت به سایر دیوارها با ضخامت های بیشتر می باشد بنابراین نیازی به ضخامت های بیشتر نیست و حسن مهندسی به کاهش هزینه و افزایش کیفیت است.

براساس آزمایشات مرکز تحقیقات ساختمان، دیوارهای ۱۰ سانتی متری کلیه الزامات لازم برای دیوارهای پیرامونی را برآورده می سازد و دیوارهای ۸ سانتیمتر نیز کلیه پارامترهای مورد نیاز برای دیوارهای داخلی را تامین می کند.

مقاومت کششی از پارامترهایی است که برای دیوار مورد نیاز نمی باشد به این دلیل که هیچ گاه دیوار تحت کشش مستقیم قرار نمی گیرد. پارامترهای مقاومتی که برای دیوار اهمیت دارد؛ مقاومت فشاری، مقاومت خمشی و مقاومت در برابر ضربه می باشد.

مقاومت فشاری دیوار MPA 3 یا ۳۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد.

میزان کاهش صوت برای دیوارهای با ضخامت ۱۰ سانتیمتر بر اساس آزمایشات مرکز تحقیقات ساختمان و شهرسازی ۴۸ دسی بل می باشد. برای سایر ضخامت ها آزمایش انجام نشده است اما به صورت مقایسه ای می توان به نتیجه رسید به این صورت که به عنوان مثال دیوارهای AAC با ۲۰ سانتی متر ضخامت ۴۵ دسی بل افت صوتی دارد.

گذر دهی حرارتی دیوارهای والکریت بر اساس آزمایشات انجام شده در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ۰.۱۵ W/M.K و در آزمایشات مرکز مطالعات مهندسی عرب (دوحه، قطر)  ۰.۱۱ W/M.K بوده است. ضریب گذردهی حرارتی مانند وزن مخصوص جزو پارامترهای ذاتی هر محصول و مستقل از ضخامت می باشد.

دلایل استفاده از دیوارهای والکریت بی شمار است و می توان با مراجعه به کاتالوگ تعدادی از آنها را مشاهده نمود. آنچه که مهم است اینکه دلیلی برای عدم استفاده از والکریت وجود ندارد.

جذب آب در دیوارهای والکریت بین ۲۰ تا ۳۰ درصد می باشد. این مقدار به گونه ای مهندسی شده است که هم سایر مصالح و پوشش ها به دیوار بچسبد و هم جذب آب بیش از حد نباشد زیرا برخی از مصالح دارای جذب آب بیش از حد می باشند که باعث جذب آب ملات و پوشش ها شده و موجب ترک خوردگی می گردد.

متریال والکریت بر اساس آزمایشات انجام شده در مرکز تحقیقات به دلیل مقاومت بالا در حد برابر بار جانبی نیاز به استفاده از وال پست ندارد ولی متریال های سنتی به دلیل ضعف مقاومتی، نمی توانند به تنهایی در برابر زلزله مقاومت کنند و حتما نیاز به وال پست دارند.

بله، دیوار والکریت بر پایه سیمان می باشد و چسب های پایه سیمانی سازگاری مناسبی با دیوار والکریت دارند و بسیاری از پروژه های مطرح به این روش اجرا شده اند.

با توجه به تولید انبوه و صنعتی محصول، تنها در صورت سفارش با حجم بالای ۲۰۰ هزار متر مربع امکان تولید با ضخامت های مختلف وجود دارد.

مطابق سایر دیوارها می باشد و کافیست بر اساس نشریات سازمان برنامه و بودجه اجرا گردد.