نعل درگاه (Lintel) یکی از اجزای ساختمان است که به منظور تحمل وزن بارهای ثقلی بالای بازشوها و انتقال آن به طرفین بازشو، بر روی چهار چوب انواع بازشوها نصب می گردد.

نعل درگاه بتنی والکریت. جایگزین مناسبی برای نعل درگاه های فلزی است که علاوه بر کاهش قابل توجه هزینه پروژه، یکپارچه سازی دیوار، حذف پل های حرارتی و عایق بسیار خوب حرارت و صوت از دیگر مزایای این محصول می باشد. این نعل درگاه تا طول ۳ متر و با عرض های مختلف و ضخامت ۱۰ سانتی متر قابل تولید بوده و به دلیل مسلح بودن عملکرد مناسبی برای کاربرد نعل درگاه دارد.

 

جزییات اجرایی نعل درگاه بتنی بازشو

 بازشو های زیر یک متر و کمتر در پروژه ها به دلیل استفاده از پانل های والکریت که دارای عرض ۱۲۰ سانتیمتر می باشد؛ خود پانل بالای بازشو قرار گرفته و نقش نعل درگاه را ایفا می نماید.

محصولات ساختمانی با برند والکریت