مرکز تجاری اُپال دارای چهارده طبقه روی زمین و هفت طبقه زیر‌زمین جزو یکی از بزرگترین مراکز خرید تهران به شمار می رود. در این پروژه دیوار والکریت به کار برده شده است.

نوع پروژه:

مجتمع تجاری

محل پروژه:

تهران

کارفرما:

شرکت سرمایه گذاری اپال

تعداد طبقات

۲۱ طبقه

مجتمع تجاری اُپالمجتمع تجاری اُپال
مجتمع تجاری اپالمجتمع تجاری اپال
مرکز خرید اپالمرکز خرید اپال

آخرین اخبار و مقالات