مجتمع تجاری اپال

پروژه مجتمع تجاری اپال 2پروژه مجتمع تجاری اپال 2
پروژه مجتمع تجاری اپال 1پروژه مجتمع تجاری اپال 1
پروژه مجتمع تجاری اپال 3پروژه مجتمع تجاری اپال 3
توضیح پروژه

این مجتمع عظیم در زمینی به مساحت ۷۲۱۶ متر ساخته شده است  که ۲۳ طبقه (۹ طبقه زیرزمین و ۱۴ طبقه روساخت) و بیش از ۱۲۰ هزار مترمربع مساحت دارد.

جزئیات پروژه

مشتری: مجتمع تجاری اپال
آدرس:سعادت آباد