برج باغ ماهرخ نیاوران

برج باغ ماهرخ نیاوران2برج باغ ماهرخ نیاوران2
برج باغ ماهرخ نیاورانبرج باغ ماهرخ نیاوران
توضیح پروژه

متراژ بنا: ۱۰۰۰۰ متر مربع

جزئیات پروژه

مشتری: برج باغ ماهرخ نیاوران
آدرس:تهران-نیاوران