نوع پروژه:

مسکونی

محل پروژه:

گیلان

کارفرما:

شرکت سرمایه گذاری مسکن گیلان

تعداد طبقات

مجتمع مسکونی دکتر جهان زادمجتمع مسکونی دکتر جهان زاد
شیار زنی پروژه مسکونی جهان زادشیار زنی پروژه مسکونی جهان زاد

آخرین اخبار و مقالات