پانل والکریت ۸

پانل با ضخامت ۸ سانتیمتر والکریت برای دیوارهای داخل ساختمان ها طراحی و ارائه شده اند و طبق آزمایشات انجام شده کلیه پارامترهای لازم برای استفاده به عنوان دیوار داخلی ساختمان ها را دارا می باشند. این دیوارها به صورت معمول با حداکثر یک سانتی متر گچ در طرفین، حداکثر به ضخامت ۱۰ سانتیمتر می رسد که یک ضخامت بهینه برای به کار گیری در دیوارهای داخلی می باشد. همچنین این دیوارها مقاومت بالایی در برابر حریق و گذردهی صوتی بسیار مناسبی دارند.