نوع پروژه:

مسکونی

محل پروژه:

تهران

کارفرما:

تعداد طبقات

برج پارک تالیبرج پارک تالی
برج پارک تالیبرج پارک تالی