پانل والکریت ۱۲

پانل با ضخامت ۱۲ سانتیمتر برای کاربردهای خاص و بالاتر از استاندارد و براساس سفارش کارفرمایان محترم طراحی و ساخته شده است که برای دیوارهای بین دو واحد، مناطق بسیار سرد و یا به عنوان دیوارهایی که نیاز به مقاومتی بالاتر از استانداردهای معمول دارند؛ قابل استفاده می باشد.