پانل والکریت ۱۰

پانل با ضخامت ۱۰ سانتیمتر والکریت برای دیوارهای خارجی ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد و با گذراندن کلیه تست های مرکز تحقیقات مانند ضربه های جسم نرم و سخت، مقاومت در برابر فشار باد، مقاومت در برابر فشارهای خارج از صفحه ، مقاومت در برابر حریق و صوت یکی از بهترین گزینه ها برای استفاده به عنوان دیوارهای خارجی می باشد، این دیوارها با ضخامت بهینه خود کلیه پارامترهای مورد نیاز عملکردی را پاس می کند و مطابق آزمایش های صورت گرفته از دیوارهای ۱۵ و ۲۰ سانتیمتر رایج دارای عملکرد بالاتری می باشد.