پانل ترمو XPS

پانل های ترموی xps  دارای مقاومت حرارتی بهتری نسبت به پانل های ترموی eps  می باشد که برای مصارفی که مقاومت حرارتی خاص را نیاز دارند؛ استفاده می شود که از آن ها می توان به سردخانه های صنعتی و کشاورزی و … اشاره کرد.