مجتمع تجاری اداری نیاوران در خیابان باهنر، مقابل دو راهی دزاشیب در زمینی به وسعت بیش از ۳۵۰۰ مترمربع قرار دارد.

 

نوع پروژه:

تجاری

محل پروژه:

تهران

کارفرما:

بخش خصوصی

تعداد طبقات

مجتمع تجاری اداری نیاورانمجتمع تجاری اداری نیاوران
مجتمع تجاری و اداری نیاورانمجتمع تجاری و اداری نیاوران