نوع پروژه:

صنعتی و اداری

محل پروژه:

البرز

کارفرما:

تعداد طبقات

کارخانه داروسازی مایا زیستکارخانه داروسازی مایا زیست
مایا زیستمایا زیست