کورش مال

کورش مالکورش مال
پروژه مجتمع تجاری کورش مال 2پروژه مجتمع تجاری کورش مال 2
پروژه مجتمع تجاری کورش مالپروژه مجتمع تجاری کورش مال
توضیح پروژه

مجتمع تجاری، فرهنگی و تفریحی کورش واقع در غرب استان تهران و در زمینی به وسعت ۹۵۰۰ واقع شده است.

این مجتمع دارای بزرگترین پردیس سینمایی کشور و مجهز به سرزمین بازی است.

جزئیات پروژه

مشتری:  کورش مال
آدرس: تهران، بزرگراه ستاری شمال، بعد از پل حکیم