برج باغ کاشالوت

پروژه برج پارک کاشالوتپروژه برج پارک کاشالوت
توضیح پروژه

متراژ بنا: ۱۲۰۰۰ متر مربع

جزئیات پروژه

مشتری: برج باغ کاشالوت
آدرس:تهران- ازگل