پارک پردیس فناوری

پروژه پارک پردیس فناوری 1پروژه پارک پردیس فناوری 1
پروژه پارک پردیس فناوریپروژه پارک پردیس فناوری
توضیح پروژه

این پروژه به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع می باشد

جزئیات پروژه

مشتری: پارک پردیس فناوری
آدرس:کیلومتر ۲۰ جاده دماوند