بیمارستان آتیه ۲

پروژه بیمارستان آتیه 2پروژه بیمارستان آتیه 2
پروژه بیمارستان آتیهپروژه بیمارستان آتیه
پروژه بیمارستان آتیه 3پروژه بیمارستان آتیه 3
جزییات پروژه

مشتری: بیمارستان آتیه ۲

آدرس:تهران-شهرک غرب

متراژ بنا: ۱۹۰۷۶۶ متر مربع