جزییات پروژه

دسته ها:
مشتری: جناب مهندس مکاریان
مکان: تهران- لواسان
مساحت سطح: 500 مترمربع