جزییات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری: جناب مهندس مکاریان
آدرس: تهران- لواسان
منطقه سطحی: 500 مترمربع