استفاده از پنل فوق سبک والکریت wallcrete در ساختمان مسکونی صفا در شهرک غرب تهران

جزییات پروژه

دسته ها:
مکان: تهران - شهرک غرب