جزییات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری: بیمه البرز
آدرس: خیابان سبهبد قرنی
منطقه سطحی: 6000 متر دیوار