استفاده از پنل فوق سبک والکریت wallcrete در ساختمان مسکونی کامران در خیابان فرشته تهران

 

جزییات پروژه

دسته ها:
مکان: تهران ، خیابان فرشته