جزییات پروژه

دسته بندی ها:
آدرس: روبروی باغ فردوس
منطقه سطحی: 2000 متر مربع