جزییات پروژه

دسته ها:
مکان: روبروی باغ فردوس
مساحت سطح: 2000 متر مربع