جزییات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری: شرکت پی دژکاو
آدرس: کربلای معلی
منطقه سطحی: 2000 متر مربع