جزییات پروژه

دسته ها:
مشتری: شرکت پی دژکاو
مکان: کربلای معلی
مساحت سطح: 2000 متر مربع