جزییات پروژه

دسته بندی ها:
آدرس: تهران ، خیابان سئول
منطقه سطحی: 3000 متر