جزییات پروژه

دسته ها:
مکان: تهران ، خیابان سئول
مساحت سطح: 3000 متر