توضیحات پروژه

opal-8

جزییات پروژه

دسته ها:
مشتری: :شركت سرمايه گذاري اپال
مکان: تهران،سعادت آباد
مساحت سطح: ۱۲۰۰۰۰ متر مربع
لینک: مشاهده پروژه