توضیحات پروژه

opal-8

جزییات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری: :شركت سرمايه گذاري اپال
آدرس: تهران،سعادت آباد
منطقه سطحی: ۱۲۰۰۰۰ متر مربع
لینک: مشاهده پروژه