استفاده از پنل فوق سبک والکریت در مجتمع اداری تجاری نیاوران در ۱۶ طبقه و ۷۵۰۰ متر ، دارای ۳۰۰۰۰ متر دیوار چینی از نوع پانل بتنی والکریت (wallcrete) می باشد. مهندسین مشاور این پروژه شرکت مدیریت بازآفرینی نوین ابنیه می باشد.

جزییات پروژه

دسته ها:
مشتری: پروژه اداری تجاری نیاوران
مساحت سطح: 7500