فروردین ۲۷ ۱۳۹۴ 0دیدگاه

توجیه پذیری اقتصادی

میزان مصرف میلگرد و تیر آهن و بار مرده در سازه به سبب فوق سبک بودن دیوار بتنی والکریت WALLCRETE بسیار کاهش می یابد

administrator

Write a Reply or Comment