اسفند ۱۲ ۱۳۹۶ 0دیدگاه

مقاوم در برابر زلزله

دارا بودن الیاف در بافت دیوار، امکان ترک خوردگی و ریزش را در اثر ضربه و زلزله و تغییرات دمایی برای دیوار پیش ساخته بتنی سبک والکریت WALLCRETE بسیار کاهش می دهد.

 

administrator

Write a Reply or Comment