مارس 03 2018 0دیدگاه

افزایش فضای مفید داخلی

بلوک سبک والکریت Wallcrete  به دلیل ضخامت کم در عین استحکام بالا، منجر به افزایش تقریبی 5% مساحت کل ساختمان می شود که استفاده ی بهینه از فضاهای داخلی را بهمراه خواهد داشت.

 

administrator

یک پاسخ یا نظر بنویسید