مشخصات فنی دیوار پیش ساخته بتنی والکریت WALLCRETE

(mm) ابعاد محصول عنوان
۱۲۰ ۱۰۰ ۸۰
۳ ۳ ۳ (Mpa) مقاومت فشاری
۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ (kg/m) وزن مخصوص
۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ضریب جمع شدگی (Drying shringe value/mm/m)
۵۰≤ ۴۸≤ ۴۵≤ (dB) افت صوت
۴≤ ۴≤ ۳≤ مقاومت در برابر آتش سوزی (ساعت)
۰٫۱۵≥ w/m.k ضریب گذردهی حرارتی
عالی مقاومت رادیو اکتیویته